j

 

  

Home      Food & Drinks     Gyros        Xorta


Fylt Kalamari - en av mine favoritter!
Stuffed Kalamari - one of my favorites!

Το Καλαμάρι - Cephalopoda

Lekkert! Nostimou!
Akkar - Kalamari - Squid

Fersk helstekt Imerå! Fresh Imero!


 

Ser dette ikke fristende ut? Foto øverst; Θράπσαλο servert til lunch hos Nastas. Nederste;
Ήμερο servert en kveld av Georgios på Gorgones, nyyydelig!

Jeg lærte nemlig noe nytt i går om kalamari. Her kan du bli servert 2 typer, totalt i Middelhavet finnes det 5; Thrapsalå og Imerå. Den første har 2 lange "armer" i tillegg til de vanlige, "ørene" flagrer litt ut fra kroppen, den er større enn Imerå, brukes mye her og er billigere!
Imerå sies å være best, men mange her er ikke enig - dette fordi Skopelos er kjent for sin gode Thrapalås. Imerå fanges for det meste på våren. "Ørene" sitter fast til kroppen, armene er rette. I min bok om Mediterranean Sea betegnes de som meget like men Thrapsalåen er større.

Og Akkaren da, hvor hører den hjemme? Todarodes Sagittatus, og den er 10-armet.

Blekksprut = Cephalopoda
(på gresk er kefalos - hode og poda - føtter) er den høyst utviklede klassen av bløtdyr!

 

Doesen`t this look tempting? Top photo; Θράπσαλο served yesterday at Nastas. Last photo;
Ήμερο served one night by Georgios at Gorgones, just lovely!

I learned something new about kalamari! Here you may be served 2 different kinds; Thrapsalo and Imero, - in the Mediterranean exists about 5. 
The first one has 2 long tentacles extra to the rest, the "ears" hangs to the body, it is bigger than Imero, is used more and is cheaper! Imero is said to be the best, but many people here does not agree
- Skopelos is known for having very good Thrapsalo. 
Imero are captured mostly in the spring. The "ears" are kind of attached to the body and the tentacles are straight. In my book Mediterranean Sea they are described very much alike, but the Thrapsalo is bigger!

In Norway we  have a lot of Akkar, Todarodes Sagittatus, that has 10 arms.

Their class is Cephalopoda
(in Greek kefoalos = head and poda = feet), the best developed class of mollusks!

 


Fersk "Imerå" med blekk og det hele, servert hos Kavouris.
Fresh "Eemero" with ink and all, served at Kavouris.

From the Wikipedia;

"The cephalopods (Greek plural Κεφαλόποδα (kephalópoda); "head-foot") are the mollusc class Cephalopoda characterized by bilateral body symmetry, a prominent head, and a modification of the mollusk foot, a muscular hudrostat, into the form of arms or tentacles. Teuthology, a branch of malacology, is the study of cephalopods.

The class contains two extant subclasses. In the Coleoidea, the mollusk shell has been internalized or is absent; this subclass includes the octopuses, squid and cuttlefish. In the Nautiloidea the shell remains; this subclass includes the nautilus There are around 786 distinct living species of Cephalopods. Two important extinct taxa are Ammonoidea, the ammonites, and Belemnoidea, the belemnites.

Cephalopods are found in all the oceans of  Earth, at all depths. None of them can tolerate freshwater, but a few species tolerate more or less brackish water."

###

Wikipedia;
"Blekkspruter (Cephalopoda)
er en klasse bløtdyr delt opp i 3 underklasser, hvorav kun 2 har nålevende arter.

I underklassen Nautilodea er blekkspruter med et ytre skall, mens i Coleoidea har skallet innvendig eller mangler helt. Blekkspruter fins i alle hav og i alle dyp. Ingen tåler ferskvann, men noen få arter kan leve i brakkvann.

I Norge er de vanligste ti-armede blekkspruter akkar og Loligo forbesi."

Igjen et eksempel på at Wikipedia på norsk og engelsk dessverre ikke er helt samkjørt!

###

 Litt gresk-lekse, sorry men feil kan forekomme!
Some Greek words, sorry but it may be some mistakes! 

το καλαμάκι  sugerør straw
το καμάκι  harpun,
- men også en "rypejeger"
harpoon,
- but also "woman-hunter"
το καλαμαράκι  små blekksprut, små akkar small squid
το καλαμάρι blekkhus, blekkfisk inkstand, inkwell, cuttlefish
Ήμερο  Loligo Vulgaris, 
blekksprut
Long-fined Squid
Θράπσαλο Ptodarodes Sagittatus
akkar
Sagittal Squid


Med god hjelp av bl.a. Norsk - Gresk, 
Norbhgiko - Ellhniko
av Liv Nilsen Garras
Ad Infinitum ISBN 82-92261-06-0

With good help from amongst others;
 LEXIKO AGGLOELLHNIKO kai ELLHNOAGGLIKO ,
EKDOSEIS PELEKANOS AQHNA,
ISBN 960-400-128-0

 
HostGator.com
Web Hosting


Home       Food & Drinks     Gyros      Xorta
skopelitissa@live.no 

All content © Skopelítissa.com 2003 - 2014