jHome        Food & Drinks       Mezè     Frappé 

   Blue, I love Blue!

"Bálle Mpríki"
to mpríki - liten kaffekanne -
small coffee pot

"Valle Briki"
- hvilket betyr noe sånn som 
"sett over kaffen"!
Men det virker ikke som et mye brukt utrykk, har spurt noen av mine venner, de skjønner hva det betyr, men bruker det ikke!

Kaffe er en viktig del av grekernes liv, så her er litt jeg har funnet om kaffe, - gøy å søke og å
finne info på nettet!

Kaffe er den nest største export artikkel
i verden, etter oljen.

Kaffe kommer fra Ethiopia og Yemen. Sent på det 15. og tidlig på det 16. århundrede, spredde den seg til Cairo og Mecca.

En ottomansk krøniker İbrahim Peçevi rapporterer om åpningen av de første kaffehusene i İstanbul;

Inntil året 962 (1554-55) i den gudebeskyttede byen Konstantinopolis, likeledes i Ottomanske land generelt, eksisterte ikke kaffe og kaffehus.
I dette året, kom en kar kalt Hakam fra Aleppo og en skøyer kalt Shams fra Damaskus, til byen;
de åpnet begge hvert sin store butikk i området kaldt Tahtalkala, og begynte å servere kaffe.

I 1647 fikk Venezia sitt første kaffehus og i London var det over 2000 kaffehus i 1715.
Kaffehusene ble etterhvert et meget sosialt samlingsted.

KAFFENION;
 alle gresk samfunn finnes en 
"καφένιον" - et sted hvor for 
det meste mannfolkene samles.
Faktisk subsidiert, så billigere 
kaffe, ouzo, øl m.m. finner
man ikke! Kvinner hadde ikke adgang, men nå kan man se en kvinne eller to der!

Elenika Kafe

GRESK KAFFE
er en meget viktig del av alle 
voksne  grekerenes liv.

Det het tyrkisk kaffe før 
(τουρκικός καφές). Det er en kunst å lave den, ofte en slags sermoni.
Den laves ved at man koker opp pulver fra ristede kaffebønner i en liten kanne, kanskje med sukker, passer godt på for den skal ikke koke over, bare slik at den "reiser" seg. 
Så serveres den i en liten kopp med et glass vann og drikkes når gruten har lagt seg.

Etter den tyrkiske invasjonen
på Kypros i juli 1974,
da gresk-tyrkiske følelser
ble veldig spent,
ble τούρκικος καφές
 - ελληνικός καφές (tyrkisk kaffe - gresk kaffe)
bare med bytte av ett ord,
- kaffe er fremdeles samme ord, grekerne hadde ikke et eget ord for kaffe.

Gresk kaffe servers på 3 forskjellige måter;

  • glikå - søt
  • metriå - medium søt
  • sketå - uten sukker
  • og alltid med et glass vann til!

Jeg har aldri sett en greker drikke den
greske kaffen med melk.

Det finnes mange damer rundt om i husene som kan spå i kaffe; Man drikker ut, setter koppen opp-ned på skålen, venter litt, og så kommer det frem figurer og linjer, - som sier at du får et langt liv, møter den rette (om det er nødvending) og stort sett ting man gjerne vil høre!

Lykken? Happiness?      Hva skjer?  What happens?

Mye av informasjonen fra Wikipedia.

"Valle Briki"
- which means something like 
"get the coffee pot boiling".
But it is not a much used expression, I asked some friends and they understood the meaning, but do not use it!

Coffee is a very important part of the life of a Greek, so here comes what I have found on the Internet about coffee;

Coffee is the second largest export product of the world, after oil.

Coffee has its origins in Ethiopia and Yemen. By the late 15th and early 16th century, it had spread to Cairo and Mecca.

The Ottoman chronicler İbrahim Peçevi reports the opening of the first coffeehouse in İstanbul:

Until the year 962 (1554-55), in the High, God-Guarded city of Constantinople, as well as in Ottoman lands generally, coffee and coffeehouses did not exist.
About that year, a fellow called Hakam from Aleppo and a wag called Shams from Damascus, came to the city: they each opened a large shop in the district called Tahtalkala, and began to 
purvey coffee.

In 1647 Venice got its first coffeehouse and in London there were about 2000 coffeehouses at the year 1715. The coffee houses became the meeting place.

 KAFENION;
In all Greek societies you will find a "
καφένιον"  - a place where the guys gather. Actually subsidized, so it is the most cheap coffee, beer, ouzo and more, you find!
Women did not use to be allowed, but things are changing, you may see a woman or two there!

GREEK COFFEE
is a very important drink to 
nearly all grown up Greeks

What was called Turkish coffee (τουρκικός καφές) is coffee prepared by boiling finely powdered roast coffee beans in a pot, possibly with sugar, and watches well, it is supposed to "rise" but not boil over. Then serving it into a cup and with a glass of water, and you drink it when the dregs are settled. 

After the Turkish invasion of 
Cyprus in July 1974, when Greco-Turkish relations at all levels became strained, τούρκικος καφές became ελληνικός καφές (Turkish coffee - Greek coffee)
by substitution of one Greek word for another while leaving the Turkish loan-word, for which there is no Greek equivalent, unchanged.

Greek Coffee is served in 3 different ways; 

  • gliko - sweet
  • metrio - medium sweet
  • sketo - without sugar
  • and always with a glass of water.

I have never seen any Greek put milk
in Greek coffee.

It is very usual that there are women around in the houses who can read your coffee; You drink it, then put the cup upside down on the saucer, and then figures and lines are made, - "written" could be that you get a long life, meet the man of your life (- if you need that) and most of all things you like to hear! 

Lots of the info 
are
from Wikipedia.


A very nice page with lots of info and how to make Greek Coffee;
http://www.kalofagas.ca/2011/12/06/greek-coffee-

“Chocolate, men, coffee 
- some things are better rich”

"Sjokolade, menn, kaffe, 
- noen ting er bedre rike!"


Todays quote;
 

“There are those who love to get dirty and fix things.
They drink coffee at dawn, beer after work. 
And those who stay clean, just appreciate things. 
At breakfast they have milk and juice at night. 
There are those who do both, they drink tea.”

Gary Snyder

"Det finnes de som liker å bli skitne og å fixe ting.
De drikker kaffe ved daggry, øl på jobb.
Og de som holder seg rene, og setter pris på ting.
Til frokost har de melk og juice om kvelden.
Det finnes de som gjør begge, de drikker te."


Min frie oversettelse
 
HostGator.com
Web Hosting
 


Home     Food & Drinks     Mezè      Frappé 

skopelitissa@live.no 
© Skopelítissa.com 2003 - 2016