jHome
     Food & Drinks        Coffee 

      

Frappé


                 • 2 teaspoons of instant coffee / 2 ts instant kaffe
 • Tall Glass of Cold Water / et høyt glass kaldt vann
 • 1-3 teaspoons of sugar / 1 - 3 ts sukker
 • 2-3 ice cubes / 2 - 3 isbiter
 • Milk (optional; condensed/evaporated milk works best)
 • Melk - hvis man vil, da helst kondensert eller evaporated.

Put coffee and sugar in a shaker or tall glass and add cold water as high as it covers the mixture. Shake or stir with mixer until the mixture becomes foamy. Add cold water to fill the glass, ice cubes and as much milk as you like. 
Better taste if you drink it with a straw.

Ha kaffe og sukker i en shaker eller et høyt glass, tilsett så mye kaldt vann at det dekker innholdet. Rist  eller rør med mikser inntil blandingen blir til skum. Fyll opp med kaldt vann, isklumper og så mye melk du vil. Best smak hvis man drikker via sugerør!

 

FRAPPÉ
er iskaffe, servert på 3 
forskjellige måter;

 • glikås (γλυκός) - søt
 • metriås (μέτριος) - medium søt
 • sketås (σκέτος) - uten sukker

ofte med melk og alltid med et glass vann til!

Frappé ble oppfunnet ved en tilfeldighet ved en Internasjonal Handels Messe i Thessaloniki i 1957. Nestlè hadde en stor stand der, og stilte ut et nytt produkt for barn, en sjokoladedrikk som måtte blandes med melk og så ristet 
i en shaker.

Dimitris Vakondios som jobbet for Nestlè måtte ha sin vanlige Neskaffe i matpausen, men fant ikke varmt vann. Han brukte shakeren de hadde og blandet sin kaffe med kaldt vann;
Voila den første Frappéen!

Herlig å drikke på en varm sommerdag. Bare ikke gjør som meg; Jeg drikker vanligvis ikke kaffe, - jeg er en stor te drikker - men en dag i solen på Paralian drakk jeg en frappé. Den var så god at jeg bestilte en til!
Jeg fikk en rar følelse i kroppen, veldig våken, veldig aktiv, absolutt ingen god følelse! Overaktiv!
For mye kaffe!

Bare en lille en fra Wikipedia;
"Frappé-elskende grekere er ofte vedlig spesielle over hvor mye kaffe og sukker de vil ha i sin kaffe og kan lave bråk hvis frappéen de får ikke er som de har bestilt!"
Min frie oversettelse,
- og jeg er helt enig!

 

FRAPPÉ
is ice coffee, served  in 3 
different ways; 

 • gliko (γλυκός) - sweet
 • metrio (μέτριος) - medium sweet
 • sketos (σκέτος) - without sugar

often with milk
and always with a glass of water.

Frappé dates back to the 1957 International Trade Fair in Thessaloniki. The Nestlé company, was exhibiting a new product for children, a chocolate beverage produced instantly by mixing it with milk and shaking
it in a shaker.

Nestlès employee Dimitris Vakondios was looking for a way to have his usual Nescoffee during his break but he could not find any hot water, so he mixed the coffee with cold water and a shaker, creating the first frappé coffee.

Just lovely on a warm summers day! But don't do as I did once; I normally do not drink coffee, I am a tea drinker, but this day out in the sun at the Paralia I had a frappé.
It was so good, so I ordered one more! I got a kind of high and very awake and active, - not really a nice feeling! Then I realized it must be because of the two coffee!
I felt over active!
Too much coffee!

Just a small bit Wikipedia;
"Frappé-loving Greeks are often very exacting as to the precise amounts of coffee and sugar they want in their coffee and can raise quite a fuss if the coffee served to them does not seem to comply to what they ordered!"

 


Todays quotes;

 

“Dunkin' Donuts iced coffee provides a great
pick-me-up any time of day, any time of year.”

 

John Gilbert - who is Dunkin'?

"Dunkin` Donuts iskaffe girere meg opp når
som helst på dagen, når som helst i året."

- ikke vet jeg hvem Dunkin` er, vet du?

###

“Food wasn't an issue, ... 
Coffee was an issue. 
I'm drinking coffee cold.”

 

John Murphy

 

"Mat var ikke saken, ...

Kaffe var saken.
Jeg drikker kaffen kald."

 
 HostGator.com
Web Hosting


Home    Food & Drinks    Coffee 

skopelitissa@live.no 
© Skopelítissa.com  2003 - 2015